Έρευνα

Τα μέλη του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Υπηρεσίες
  • Δίκτυα
  • Κινητές Επικοινωνίες
  • Διάχυτος Υπολογισμός (Pervasive Computing) και Περιβάλλουσα Νοημοσύνη (Ambient Intelligence)