Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες με γνωστικό αντικείμενο:

  • Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο
  • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
  • Τηλεφωνικά Συστήματα και Συστήματα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών ISDN
  • Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τυπική Προδιαγραφή αυτών
  • Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επίδοσης Δικτύων και Πρωτοκόλλων
  • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Ποιότητα Υπηρεσιών
  • Ασφάλεια και Απόρρητο Επικοινωνιακών Συστημάτων
File Attachment: