Ερευνητικές Δραστηριότητες

Τα μέλη του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών (ΕΔΥ) δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

  • Μηχανική υπηρεσιών
  • Διαδικτύωση
  • Κινητές Επικοινωνίες
  • Διάχυτο υπολογισμό

Το ΕΔΥ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 έργα έρευνας και ανάπτυξης στις επιστημονικές περιοχές των δικτύων υπολογιστών, των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, της διάχυτης δικτύωσης και της μηχανικής υπηρεσιών. Διαθέτει τεχνογνωσία και εργαλεία πάνω σε τεχνολογίες σταθερών και κινητών δικτύων, διαχείρισης θέσης, διαχείρισης κινητικότητας, δημιουργίας υπηρεσιών επίγνωσης περιβάλλοντος, σχεδιασμού και ανάπτυξης διάχυτων υπηρεσιών, ασφάλειας και ιδιωτικότητας, κτλ.

Επιλέξτε ερευνητικό πρόγραμμα στο μενού αριστερά για περισσότερες λεπτομέρειες