Υπηρεσίες

Για την αλλαγή του κωδικού μπορείτε να χρησιμοποιείτε την σελίδα:

https://my.cn.ntua.gr/ld.php

Πρόσβαση στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

https://my.cn.ntua.gr/